Välkommen till

Stråkforum

Vad är

Stråkforum?

Stråkforum är en organisation för intresserade stråkmusiker. Stråkforum ordnar regelbundna mötesplatser i form av helgträffar och läger och är ett komplement till musik- och kulturskolorna. Vi knyter kontakter med likasinnade musikanter från olika delar av landet. Stråkforum har ingen åldersbegränsning. Barn, ungdomar och vuxna kan delta.

Stråkforum har en struktur för utbildning som ger en snabb framstegstakt. Denna struktur har 4 nivåer. På var och en av dessa nivår finns tekniska moment som utvecklar den instrumentala skickligheten.   

Vi spelar olika typer av pedagogiskt inriktad repertoar från bl.a. Suzukirepertoaren, gradesystemet, Barbara Barber, folkmusik m.m men i huvudsak från Fiolskolan.


Helgträffar med

Stråkforum

 

Malmö

19 januari

9 februari

16 mars

27 april

19 maj avslutning och  kammarkonsert

 

Växjö

12 januari

2 februari

2 mars

13 april

11 maj

16 juni

 

Floda

27 januari

10 februari

31 mars

5 maj

 

 

Foto: DilekBur

Foto: DilekBur

Foto: DilekBur

Foto: DilekBur

Copyright @ All Rights Reserved