Välkommen till

Stråkforum

Vad är

Stråkforum?

Stråkforum är en organisation för intresserade stråkmusiker. Stråkforum ordnar regelbundna mötesplatser i form av helgträffar och läger och är ett komplement till musik- och kulturskolorna. Vi knyter kontakter med likasinnade musikanter från olika delar av landet. Stråkforum har ingen åldersbegränsning. Barn, ungdomar och vuxna kan deltaga.

Stråkforum har en struktur för utbildning som ger en snabb framstegstakt. Denna struktur har 4 nivåer. På var och en av dessa nivår finns tekniska moment som utvecklar den instrumentala skickligheten.

Vi spelar olika typer av pedagogiskt inriktad repertoar från bl.a. Suzukirepertoaren, gradesystemet, Barbara Barber, folkmusik m.m men i huvudsak från Fiolskolan.

 

Helgträffar med

Stråkforum

 

Malmö

20 jan stråkforums konsert nivå 1, 2 och 3,

4 feb (Lund), 3 mars (Malmö), 14 april (Växjö), 5 maj (Malmö)

6 maj kammarkonsert

Växjö

3 jan. 3 feb. 3 mars, 24 mars, 7 apr. 5 maj.

vuxna: 14 jan. 4 feb. 4 mars, 25 mars, 14 april (storträff), 8 apr. 6 maj.

 

Floda

21 jan. 11 feb. 11 mars, 14 april (i Växjö), 29 apr. 20 maj

 

Välkommen på storträff i Växjö!

Den 14 april samlas Stråkforum från Floda, Malmö och Växjö och

gör en speldag tillsammans. Mer info kommer!

Foto: DilekBur

Foto: DilekBur

Foto: DilekBur

Foto: DilekBur

Copyright @ All Rights Reserved