Välkommen till

Stråkforum

Vad är

Stråkforum?

Stråkforum är en organisation för intresserade stråkmusiker. Stråkforum ordnar regelbundna mötesplatser i form av helgträffar och läger och är ett komplement till musik- och kulturskolorna. Vi knyter kontakter med likasinnade musikanter från olika delar av landet. Stråkforum har ingen åldersbegränsning. Barn, ungdomar och vuxna kan deltaga.

Stråkforum har en struktur för utbildning som ger en snabb framstegstakt. Denna struktur har 4 nivåer. På var och en av dessa nivår finns tekniska moment som utvecklar den instrumentala skickligheten.

Vi spelar olika typer av pedagogiskt inriktad repertoar från bl.a. Suzukirepertoaren, gradesystemet, Barbara Barber, folkmusik m.m men i huvudsak från Fiolskolan.

 

Helgträffar med

Stråkforum

 

Höstens låtlista hittar du här: Program ht 2016

Malmö

Lördagar: 10 september, 8 oktober, 12 november.

Konsert: 3 december

Vårens datum 2017 : 4 feb, 11 mars, 22 april. Konsert 20 maj

 

Växjö

Lördagar: 3 september, 1 oktober, 12 november.

Konsert: 17 december

Vårens datum 2017: 28 jan, 4 mars, 1 april, 6 maj. Konsert 4 juni

Vuxengrupp: 29 jan, 5 mars, 2 april, 7 maj

 

Floda

Söndagar: 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november

Konsert: 10 december

Vårens datum 2017: 22 jan, 12 feb, 26 mars, 30 april. Konsert 28 maj

Foto: DilekBur

Foto: DilekBur

Foto: DilekBur

Foto: DilekBur

Copyright @ All Rights Reserved