Nivå 1 - 4

Stråkforum

Nivå 1 - 4

Nivå 1 passar dig som är helt ny i Stråkforum. Oavsett ålder är det väldigt bra att få med sig grunderna från nivå 1. Här arbetas greppen igenom grundligt och vi spelar skalor i tonarterna D dur, G dur, C dur, F dur, Bb dur, E dur och A dur där greppen har sin stora betydelse.

Allt på nivå 1 spelas utantill eller med noter. Det läggs också mycket fokus på stråkens disponering och dess indelning, i huvudsak på hela och halva stråk.

Fiolskolan del 1 används i samband med nivå 1. På cellosidan får man ett häfte på plats som är kopplat till terminens låtlista.


Nivå 2 går in på lägespel, vibrato, flageoletter, stråkarter och förövningar till dubbelgrepp. Här kommer legatostråket (tonerna binds samman) som första moment och efter det följer martellato (bestämda stråk), spiccato (hoppande stråk) och stråk åt samma håll. Alla dessa stråkarter är kopplade till musikaliska exempel som finns i fiolskolan del 2. På cellosidan får man ett häfte på plats med aktuell låtlista.

Nivå 3 är där vi raskt går igenom grunderna i nivå 1 och 2 och sen vidare på fler stråkarter. Stacatto,  sautille, riccochet, drillar, dubbelgrepp, (flageoletter) och mycket lägespel är grundinnehållet av denna nivå. Cellosidan jobbar mycket med lägespel, skala på en sträng med olika stråk, tenorklav och tumläge. Nivå 3 passar dig som vill ha teknisk utmaning, utöka utbudet av repertoaren med klassiska stycken och vill ta dig vidare för utbildning inom den musikaliska banan. Nivå 3 passar även dig som värnar om att hålla igång ditt fiolspel och få en social samvaro. Alla är varmt välkomna att vara med och vårda sitt intresse. Fiolskolan del 3 är materialet som används i nivå 3 på fiol. På cellosidan får man ett häfte på plats som är kopplat till terminens låtlista.

Nivå 4 är för dig som gjort allt på nivå 3 och vill och avancera din spelteknik. Vi går in på djupet av tekniken och utvecklar allt vi jobbat med tidigare i såväl högerhandsteknik som vänsterhandsteknik. 3- och 4-stämmiga ackord, skalspel i 3 och 4 oktaver, dubbelgrepp är några av de saker som vi arbetar med här (inklusive all teknik på nivå 3). Vi förankrar teknikövningarna i etyder utvalda från välkända speltekniska verk skrivna av bl.a. Kreutzer, Kayser och Sevcik. Utöver teknikbiten arbetar vi även med en varierad och utmanande repertoar med fokus på samspel och musikaliskt uttryck.


Copyright @ All Rights Reserved