Hem

Välkommen till

Stråkforum

Vad är

Stråkforum?

Stråkforum är en organisation för intresserade stråkmusiker. Stråkforum ordnar regelbundna mötesplatser i form av helgträffar och läger och är ett komplement till musik- och kulturskolorna. Vi knyter kontakter med likasinnade musikanter från olika delar av landet. Stråkforum har ingen åldersbegränsning. Barn, ungdomar och vuxna kan delta.

Stråkforum har en struktur för utbildning som ger en snabb framstegstakt. Denna struktur har 4 nivåer. På var och en av dessa nivår finns tekniska moment som utvecklar den instrumentala skickligheten.   

Vi spelar olika typer av pedagogiskt inriktad repertoar från bl.a. Suzukirepertoaren, gradesystemet, Barbara Barber, folkmusik m.m men i huvudsak från Fiolskolan.


Helgträffar med

Stråkforum


 

Malmö/Lund 

11/1, 1/2, 28/3, 9/5

 

Växjö

18/1, 29/2, 21/3, 9/5  

 

Västra Götaland

Ulricehamn 2/2, 19/4, 17/5

Floda 15/3, 3/5, 24/5

 

 

Foto: DilekBur

Foto: DilekBur

Copyright @ All Rights Reserved

Foto: DilekBur