Om Stråkforum

Vad är stråkforum?

Gruppundervisning


Tydlig struktur med tekniska delmål
Samspel och spelglädjeStråkforum är en organisation för intresserade stråkmusiker. Stråkforum ordnar regelbundna mötesplatser i form av helgträffar och läger och är ett komplement till musik- och kulturskolorna. Där knyts kontakter med likasinnade musikanter från olika delar av landet. Stråkforum har ingen åldersbegränsning. Barn, ungdomar och vuxna kan deltaga.


Stråkforum har en struktur för utbildning som ger en snabb framstegstakt. Denna struktur har 4 nivåer. På var och en av dessa nivår finns tekniska moment som utvecklar den instrumentala skickligheten.   


Vi spelar olika typer av pedagogiskt inriktad repertoar från bl.a. Suzukirepertoaren, gradesystemet, Barbara Barber, folkmusik m.m


Hur går jag till väga för att börja i Stråkforum?

Ta kontakt med läraren via mail.

Köp Fiolskolan del 1, 2 eller 3 (violinister).

Se datum för helgträffar på din ort och boka in i kalendern så att du får möjlighet till kontinutet och hög närvaro.

Vilken nivå ska jag anmäla mig till?

Se nivåbeskrivning under fliken "nivå 1-4". Det går också bra att maila läraren och fråga så får du hjälp med att hamna i rätt grupp.


Progression

De medel vi använder i Stråforum för att utbilda våra stråkmusiker är:


1. KORTA TEKNISKA ÖVNINGAR.

2. MUSIKEXEMPEL där man praktiskt tillämpar den teknik som man lärt sig.


Dessa musikexempel är hämtade ur FIOLSKOLANS musikmaterial

Hur jobbar stråkforum

Stråkforums mål är att ständigt ge eleverna verktyg till utveckling och vilja till att gå vidare till nästa trappsteg. 

Stråkforums syfte är att eleverna ska få en meningsfull och tydlig bild av hur undervisningen från helgträffarna ska övergå i struktur för egen övning i hemmet. Detta sker genom presentation och utlärning vid träffarna av alla moment inom den tekniska biten, dessa är alltid kopplade till musikaliska exempel.


Stråkforum jobbar med att eleverna ska bygga upp en vana och diciplin att ingå i grupp och följa sin lärare. Det handlar om viktiga delar såsom att börja och sluta ett stycke samtidigt, att hålla samma nyans och tempo och att använda all inlärd teknik i musikaliska sammanhang.


Stråkforum står för att ge var och en av eleverna spelglädje och sammanhållning.

Alla ska känna sig välkomna oavsett förkunskaper och nivå!

Copyright @ All Rights Reserved