Nivå 1 - 4

Stråkforum

Nivå 1 - 4

Nivå 1 passar dig som är helt ny i Stråkforum. Oavsett ålder är det bra att få med sig grunderna från nivå 1. Här arbetas greppen igenom grundligt och vi spelar skalor i tonarterna D dur, G dur, C dur, F dur, Bb dur, E dur och A dur där greppen har sin stora betydelse.

I stråkhanden läggs mkt fokus på basicteknik som behövs för att bemästra stråktekniker på kommande nivåer.

Stråkens disponering och dess indelning arbetas igenom grundligt, i huvudsak på hela och halva stråk.Nivå 2 innehåller det första lägespelet, vibrato, flageoletter, stråkarter och förövningar till dubbelgrepp. Här kommer legatostråket (tonerna binds samman) som första moment och efter det följer martellato (bestämda stråk), spiccato (hoppande stråk) och stråk åt samma håll. Alla dessa stråkarter är kopplade till musikaliska exempel som finns i fiolskolan del 2. På cellosidan får man ett häfte på plats med aktuell låtlista.

Nivå 3 går vi raskt går igenom grunderna i nivå 1 och 2 och sen vidare på fler stråkarter. Stacatto,  sautille, riccochet, drillar, dubbelgrepp, (flageoletter) och mycket lägespel är grundinnehållet av denna nivå. Cellosidan jobbar mycket med lägespel, skala på en sträng med olika stråk, tenorklav och tumläge. Nivå 3 passar dig som vill ha teknisk utmaning, utöka utbudet av repertoaren med klassiska stycken.

Fiolskolan del 3 är materialet som används i nivå 3 på fiol. På cellosidan får man ett häfte på plats som är kopplat till terminens låtlista.

Nivå 4 är för dig som gjort allt på nivå 3 och vill och avancera din spelteknik ytterligare. Vi går in på djupet av basicteknik och utvecklar allt vi jobbat med tidigare i såväl höger som vänster hand. 3- och 4-stämmiga ackord, skalspel i 3 och 4 oktaver, dubbelgrepp är några av de saker som vi arbetar med här (inklusive all teknik på nivå 3). Vi förankrar teknikövningarna i etyder utvalda från välkända speltekniska verk skrivna av bl.a. Kreutzer, Kayser och Sevcik. Utöver teknikbiten arbetar vi även med en varierad och utmanande repertoar med fokus på samspel och musikaliskt uttryck.


Copyright @ All Rights Reserved