Träffar & Läger

Växjö våren 2024

Samtliga söndagar äger rum på Sankt Sigfrids Folkhögskola om inget annat anges


22-24 februari på Hjortsbergagården

Torsdag 22/2 09.00-17.00 Sportovskurs

Fredag 23/2 09.00-17.00 

Lördag 24/2 09.00-17.00,

Kursen avslutas med konsert lördag 24/2 15.00 på Hjortsbergagården. Fri entré, kaffeservering efter konserten.3 mars

10.00-12.00 Individuell undervisning inbjudna

13.00 Nivå II

14.00 Nivå III

15.00 Fika

15.30-17.00 Kammarmusik och orkester


7 april

10.00-12.00 Individuell undervisning inbjudna

13.00 Nivå II

14.00 Nivå III

15.00 Fika

15.30-17.00 Kammarmusik och orkester


12 maj

10.00-12.00 Individuell undervisning inbjudna

13.00 Nivå II

14.00 Nivå III

15.00 Fika

15.30-17.00 Kammarmusik och orkester


Konserter 

27 april Ton och Tanke i Teleborgs kyrka i Växjö kl. 17.00


18 maj Musik i Maria i Mariakyrkan i Växjö kl.17.00 

 

Sommarkurs 2024

Sommarkurs Växjö 29 juli-3 augusti.

På kulturskolan i Växjö.

 

Stråkforum hösttermin 2024


Preliminära datum för Stråkforums hösträffar är

 

25 augusti,

29 september,

27 oktober,

24 november.

 

Höstkurs 2024

Höstkurs på Hjortsbergagården 31 oktober - 2 november.

VÄLKOMNA ATT VARA MED!

MUSIK GER GLÄDJE !


Copyright @ All Rights Reserved