Hem

Välkommen till

Stråkforum

Vad är Stråkforum?

Stråkforum är en organisation för intresserade stråkmusiker. Stråkforum ordnar regelbundna mötesplatser i form av helgträffar och läger och är ett komplement till musik- och kulturskolorna. Vi knyter kontakter med likasinnade musikanter från olika delar av landet. Stråkforum har ingen åldersbegränsning. Barn, ungdomar och vuxna kan delta.

Stråkforum har en struktur för utbildning som ger en snabb framstegstakt. Denna struktur har 4 nivåer. På var och en av dessa nivår finns tekniska moment som utvecklar den instrumentala skickligheten.   

Vi spelar olika typer av pedagogiskt inriktad repertoar från bl.a. Suzukirepertoaren, gradesystemet, Barbara Barber, folkmusik m.m men i huvudsak från Fiolskolan/Celloskolan.


Sportlovskurs med

Stråkforum vt 2024


VÄXJÖ, Hjortsbergagården

22-24 februari, konsert lördag 24/2 kl 15.00


Helgträffar med

Stråkforum vt 2024


VÄXJÖ, SANKT SIGFRIDS FOLKHÖGSKOLA

3 februari, stråkträff

7 april, stråkträff

12 maj, stråkträff
Tidigare träffar:


Helgträffar med

Stråkforum vt 2023


VÄXJÖ, SANKT SIGFRIDS FOLKHÖGSKOLA

29 januari, stråkträff

4 februari, konsert

23-25 februari, helgkurs med konsert 

19 mars, stråkträff

16 april, stråkträff

14 maj, stråkträff

20 maj, konsert

9 juni, avslutning


Klicka här för att se ett fullständigt

program med tid och plats för de olika aktiviteterna.


Foto: DilekBur

Foto: DilekBur

Foto: DilekBur

Foto: DilekBur

Copyright @ All Rights Reserved